PORADENSTVO

Autokozmetika Star Brite pripravila pre novovznikajúce ručné autoumyvárne kompletné poradenstvo. Poradenstvo spočíva v analýze krokov potrebných ešte pred vstupom na trh, v poradenstve komplexnej problematiky pri vstupe na trh, v kompletnom zaškolení pracovníkov na ideálny systém práce a ako sa autokozmetika Star Brite používa ako aj prípadného návrhu a dadaní grafiky a reklamných propagačných materiálov potrebných pre úspešný štart. Naše poradenstvo sa opiera o dlhoročné skúsenosti z praxe v zahraničí a o neustále pozorovanie súčasných trendov a požiadaviek dynamicky sa vyvíjajúceho trhu – preto autokozmetika Star Brite nie je len o kvalitnej autokozmetike, kompletnom portfóliu príslušenstva ale aj o kvalitných službách a osobnom priateľskom prístupe ku každému či už stálemu alebo novému klientovi.

PORADENSTVO PRIAMO U VÁS

1 – osobný rozhovor o predstavách klienta vstupu na trh
2 – analýza východiskového bodu
3 – obhliadka priestorov – ideálne rozmiestnenie strojného vybavenia, príslušenstva a vybavenia
4 – zabezpečenie prípravkov – autokozmetika Star Brite, príslušenstvo Star Brite
5 – zaškolenie pracovníkov na ideálny systém práce a ako sa autokozmetika Star Brite používa
( umývanie exteriéru, čistenie interiéru, tepovanie, ošetrenie kože, voskovanie + ponecháme manuály postupov )
6 – poradenstvo v tvorbe ponuky portfólia služieb
7 – poradenstvo v identifikácii a propagácii

ZA PREJAVENÝ ZÁUJEM O NAŠU ZNAČKU SA VÁM AUTOKOZMETIKA STAR BRITE ODVĎAČÍ KOMPLETNÝM PORADENSTVOM ÚPLNE ZDARMA…
NAHLIADNITE AJ DO ČLÁNKU – OTVÁRATE UMYVÁRKU..?