Tag Archives: čistenie plastov

POZOR NA DETAILY!

Neraz sa stáva, že v dôsledku dopytu je veľmi veľa práce a v krátkom čase treba uspokojiť mnoho zákazníkov. Na jednej strane je to výborný pocit, no na strane druhej ide práca ruka v ruke so stresom, spôsobeným časovou tiesňou a práve vtedy môže dôjsť k zanedbaniu dokonalosti v niektorých detailoch – tie si môže […]