POZOR NA DETAILY!

Neraz sa stáva, že v dôsledku dopytu je veľmi veľa práce a v krátkom čase treba uspokojiť mnoho zákazníkov. Na jednej strane je to výborný pocit, no na strane druhej ide práca ruka v ruke so stresom, spôsobeným časovou tiesňou a práve vtedy môže dôjsť k zanedbaniu dokonalosti v niektorých detailoch – tie si môže klient po odovzdaní vyčisteného auta všimnúť a v tom lepšom prípade Vám nedostatky vytkne, no môže sa aj stať, že sa už nevráti a prejde ku konkurenčnej firme. Preto nikdy nezabudnite v rýchlosti skontrolovať detaily, ktoré mohli byť pod stresom vynechané alebo nedotiahnuté na 100%.

KONTROLA EXTERIÉRU:

– čistota kolies po celom obvode
– súvislosť impregnácie pneumatík po celom obvode
– čistota dvierok palivovej nádrže
– čistota podblatníkov
– čírosť okien – pohľadom proti slnku alebo nasvieteniu led baterkou
– šmuhy na karosérii

KONTROLA INTERIÉRU:

– čistota prahov a rámov
– čistota clonítok a zrkadielok v nich
– čistota posuvnej mechaniky bezpečnostných pásov v stĺpikoch
– čistota madiel na strope
– čistota priestoru okolo osi volantu
– čistota ručnej brzdy po odbrzdení
– čistota pedálov
– impregnácia vône
– vrátenie osobných vecí
– zanechajte svoju vizitku alebo nálepku s kontaktom na Vás

– v prípade tepovania dbajte na dokonalé vysušenie tepovaného čalúnenia, v opačnom prípade môže dôsť k nedostatočnému odvetraniu vlhkosti a tým aj k vzniku nepríjemného zápachu

Keď si osvojíte takúto rýchlu kontrolu, ktorá netrvá ani 1 minútu, tak si budete istý dokonalým výsledkom Vašej práce a Váš zákazník vždy dostane nádherne čisté auto, bude spokojný a s radosťou sa k Vám bude vracať a odporúčať Vás svojim príbuzným či známym.